Städexpert | För renare hem och kontor

RSS

Kontorsstädning i Norrköping - En investering för effektivitet

26 Jan 2024

Att överlåta kontorsstädningen i Norrköping till professionella är inte bara en tidsbesparing, det är en smart investering för företagets framgång. Med en växande verksamhet ökar behovet av en ren och välorganiserad arbetsmiljö. Detta bidrar till både personalens välbefinnande och företagets övergripande produktivitet.

I de tidiga dagarna av ett företags tillväxt, när teamet är litet och kontoret likaså, kan det verka naturligt att ta hand om städningen själv. Detta är ofta fallet i företagets början när allt sker i en liten lokal, kanske till och med ett hemmakontor. När verksamheten sedan växer, växer också behovet av större utrymmen och fler medarbetare. Denna tillväxt leder till att tidigare rutiner behöver omvärderas, inte minst när det gäller städningen. Att upprätthålla en ren och inbjudande arbetsplats blir allt viktigare, inte bara för trivseln utan också för att ge ett professionellt intryck till kunder och besökare.

Välja den bästa kontorsstädtjänsten

När det är dags att anlita professionell kontorsstädning i Norrköping, är det avgörande att välja rätt leverantör. Det är viktigt att tjänsten är anpassad efter företagets specifika behov, vilket kan inkludera städning utanför ordinarie arbetstid eller användning av miljövänliga städprodukter. Att välja en städfirma med goda referenser och nöjda kunder är ett måste. Dessutom är det en fördel om företaget är certifierat inom områden som kvalitet och arbetsmiljö, vilket garanterar en hög standard på tjänsterna.

Effektivisera din verksamhet

När man går från att sköta städningen internt till att anlita en extern städtjänst, frigörs värdefull tid och energi som istället kan fokuseras på företagets kärnverksamhet. Denna tidseffektivisering är inte bara kostnadsbesparande på lång sikt, utan bidrar också till en ökad arbetsmoral och produktivitet bland anställda. En ren och välordnad arbetsplats har en direkt positiv effekt på personalens välbefinnande och effektivitet.

Sammanfattningsvis är kontorsstädning i Norrköping en viktig del av ett företags utveckling och framgång. Genom att anlita professionella städtjänster kan företag säkerställa en högkvalitativ arbetsmiljö, vilket i sin tur bidrar till både personalens välbefinnande och företagets produktivitet. Det är en investering som lönar sig på flera plan.

Professionell kontorsstädning för ett fräscht och välorganiserat arbetsutrymme

9 Sep 2023

Ett välskött och fräscht kontor är inte bara en trevlig miljö att arbeta i, det bidrar även till ökad produktivitet och trivsel hos de anställda.

För att uppnå detta krävs det dock en grundlig och professionell kontorsstädning. I den här artikeln kommer vi att titta närmare på vad som ingår i en omfattande kontorsstädning och varför det är en smart investering för varje arbetsplats.

Att ha ett rent och organiserat arbetsutrymme är avgörande för att främja en hälsosam arbetsmiljö och förhindra spridning av sjukdomar. Ständig exponering för damm och smuts kan påverka de anställdas hälsa och leda till minskad produktivitet. Dessutom ger en välstädad arbetsplats ett professionellt intryck på besökare och kunder, vilket kan påverka företagets rykte positivt.

Vanliga moment i kontorsstädningen

När du anlitar en professionell städfirma såsom At Your Service för kontorsstädning kan du förvänta dig ett brett utbud av tjänster som säkerställer att ditt kontor förblir i toppskick. Här är några vanliga moment som ingår:

  • Golvtorkning och dammsugning: Regelbunden rengöring av golvytor och dammsugning av mattor och golv är viktigt för att avlägsna smuts och partiklar.
  • Fönsterputsning: Att ha rena och klara fönster ger inte bara en trevlig utsikt utan också mer ljusinsläpp, vilket skapar en ljusare och mer inbjudande arbetsmiljö.
  • Tömning av papperskorgar: Papperskorgar fylls snabbt med diverse material, och det är viktigt att de regelbundet töms för att undvika obehagliga lukter och översvämningar.
  • Toalettstädning: Toaletter är högtrafikerade områden och måste städas noggrant och regelbundet för att säkerställa god hygien.
  • Rengöring av kök: Om ditt kontor har ett kök behöver ytor som spis och diskbänk rengöras noggrant för att förhindra bakterietillväxt och matförgiftning.

Städning av allmänna ytor i flerbostadshus

3 Jun 2023

En viktig faktor för trivseln och värdet i flerbostadshus är städningen av allmänna ytor. Att hålla dessa ytor rena och funktionella är avgörande för både boende och besökare. Det finns olika sätt att hantera städningen på och olika personer som används för städningen.

Hur man hanterar städningen av allmänna ytor

Städningen av allmänna och gemensamma ytor i och runt flerbostadshus är viktigt att sköta, eftersom det i förlängningen kan bli farligt för boende och besökare om man inte gör det. Utomhus kan högt gräs och ogräs vara farliga och orsaka snubbling. Nedfallna grenar eller högar med löv kan också bli hinder. Förvuxna buskar kan rivas upp sår på förbipasserande. Även inomhus kan faror uppstå där man kan snubbla eller halka och därmed trilla och skada sig rejält.

Värdet av bra städning

En hög standard när det gäller städning av gemensamma ytor är inte bara viktigt för att undvika faror och olyckor, utan det kan även öka värdet och trivseln i fastigheten. Det som kommer in i trapphuset har en tendens att även följa med in i lägenheterna. Därför är det mycket viktigt att trappstädning för bostadsrättsföreningar sköts noggrant och med täta intervaller.

Hur man anlitar företag för städningen

Som bostadsrättsförening kan man välja vem man anlitar för städningen och hur den ska utföras. Många väljer att använda sig av någon av de boende i trapphuset. Detta är ett enkelt sätt att också kunna veta när det behövs städning och kunna gå in snabbt med punktinsatser. Andra väljer att anlita företag eller har i sin egen organisation anställda som sköter alla trapphus i bostadsrättsföreningen, om det är en större sådan. Vilket alternativ man väljer bestäms av medlemmarna.

Gör din flytt lekande lätt!

22 May 2023

Att flytta kan vara en av de mest stressiga och ansträngande sakerna som man kan göra. Men det behöver inte vara så! Genom att anlita en flyttfirma kan man undvika allt det tunga lyftandet och stressen som kan följa med en flytt. På så sätt kan man göra flytten till ett rent nöje istället för en mardröm.

Fokusera på det roliga

När man flyttar så finns det alltid en hel del att göra. Det kan vara roligt att planera och drömma sig bort om den nya bostaden, men det är inte lika kul att packa och städa. Genom att anlita en flyttfirma kan man fokusera på det roliga och överlåta allt det tunga och jobbiga till proffsen. Det kan göra flytten mycket lättare och roligare.

Få hjälp av experterna

En flyttfirma har som affärsidé att hjälpa människor flytta och har därför en enorm erfarenhet och kunskap om vad som krävs för en smidig flytt. De har allt som behövs inom material, verktyg och utrustning för att flytten ska gå så snabbt och enkelt som möjligt. Genom att anlita en flyttfirma kan man få hjälp med allt från packning till flyttning och flyttstädning i Karlstad.

Spara tid och energi

När man flyttar själv så kan det ta en hel dag eller till och med flera dagar att få allt gjort. Men med hjälp av en flyttfirma så kan man spara tid och energi. Det som man själv skulle klara av på en hel dag kan flyttfirman göra på bara några timmar. På så sätt kan man snabbt och enkelt komma till den nya bostaden utan att behöva stressa eller bli helt utmattad.

Ta hjälp med garagestädning i Stockholm

12 Sep 2022

Garagestädning av allmänna garage i Stockholm behöver inte vara en börda. Det finns företag som åtar sig uppgiften. Golv hålls rena och belysning i funktion.

Garagestädning. Ordet får det att krypa i skinnet. Man tänker genast på garaget där hemma som är överfullt med allsköns prylar som man inte hittat något bättre ställe att förvara på. Faktum är att garaget är så fullt med saker att bilen inte ryms där längre. Att ordningen är så dålig beror kanske på att man inte ansträngt sig för att skapa ett system med hyllor och krokar för förvaringen. Det är ju inte ens tanken att grejorna ska vara där.

Men ordet “garagestädning” kan betyda något helt annat. Det inser åtminstone den som ansvarar för lite större allmänna garageutrymmen såsom de som brukar finnas under köpcenter eller höra till bostadsrättsföreningar. Den som har detta ansvarsområde vet att garage inte städar sig själva, inte ens om man låter bli att förvara prylar i dem.

Slipp garagestädningen

Det kan faktiskt vara en hel del som behöver göras regelbundet för att hålla ett garage tillräckligt rent och snyggt för att inte verka frånstötande för de som tänker utnyttja det. Skräp och löv som blåst ihop och bildat högar ska tas bort. Golvet behöver våtsugas eller skuras emellanåt. Papperskorgar ska tömmas och belysningen ska ses över så att den fungerar.

Om du ansvarar för ett garage i Stockholm så kan bördan avlastas från dina nedtyngda axlar. Det finns nämligen hjälp att få. Anlita ett företag som vet hur man utför garagestädning så kan du själv ägna dig åt roligare saker.

Anlita en flyttfirma i Stockholm för en smidig flytt

11 Sep 2022

Det kan kännas stressigt när det är dags att flytta till en ny bostad. Om du anlitar en flyttfirma i Stockholm går det snabbt och enkelt för dig att flytta.

Visst är det både förväntansfullt och roligt att flytta till en ny bostad. I alla fall om det är en frivillig flytt det handlar om. Men nu är det ingen dans på rosor att packa, bära och transportera ett helt bohag till en ny plats. Det tar mycket tid i anspråk och det är även påfrestande för kroppen.

För att underlätta för dig kan du med fördel anlita en flyttfirma som hjälper dig med hela flytten eller endast delar av den. Du kanske känner att din tid inte räcker till för alla moment. Då kan det vara skönt att överlåta en del av jobbet till någon som är proffs på bohagsflytt. Många flyttfirmor erbjuder även kontors- och företagsflytt.

En flyttfirma i Stockholm tummar inte på säkerheten

Det är lätt att man skadar sig då man bär på tunga möbler och kartonger. Personalen på en flyttfirma lägger stort fokus på säkerheten, för att säkerställa att ingen person skadar sig. De ser även till att alla dina saker packas och transporteras på ett säkert sätt för att undvika att något går sönder.

Utöver flytthjälp kan du av vissa flyttfirmor även få hjälp med flyttstädning, möbelmontering, magasinering och vindsröjning. Behöver du ett handtag utav erfarna personer när det är dags att transportera flyttlasset? Kontakta då en ambitiös flyttfirma redan i dag.

Certifierad asbestsanering i Uppsala

20 Jul 2022

När du anlitar ett företag i Uppsala som utför asbestsanering får du yrkeskunnig och erfaren hjälp med allt från tester till borttransportering av materialet.

Asbest är ett material som är mycket farligt att inandas. Tyvärr användes flitigt vid bland annat husbyggen under den större delen av 1900-talet. Det var först 1993 det förbjöds, även om det användes som mest åren 1960-1979. Många byggnader har därför kvar asbest i rör, kakelfog och på tak och fasader som eternit.

Materialet är inte farligt om man inte bryter, sågar eller river i det för det är då de små och mycket skadliga partiklarna lösgörs och kommer in i andningsorganen. Asbestsanering kräver därför skyddsåtgärder och speciell skyddsutrustning både för de som arbetar med det och för omgivningen.

De som utför asbestsanering tar hand om materialet

När du kontaktar ett företag som utför asbestsanering i Uppsala kommer de och inspekterar byggnaden och lämnar därefter en offert på sanering och rivining. Företaget är certifierat med tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest. Är du osäker på om det finns asbest i byggnaden utför de också provtagning och analys.

Eftersom de små partiklarna lätt sprids i luften måste man vidta omfattande skyddsåtgärder för att isolera arbetet från den omgivande miljön. För att få utföra asbestsanering krävs att man genomgått en specialutbildning och att man bär rätt skyddsutrustning. Företaget som arbetar med asbestsanering tar hand om allt material som använts och den asbest man rivit för att på ett säkert sätt transportera det till deponi. Få hjälp av experter med asbestsanering via denna hemsida: www.asbestsaneringuppsala.se

Försök dig inte på flyttstädning i Norrköping själv

24 Jun 2022

Flyttstädning i Norrköping kan vara en tråkig historia. I alla fall om du försöker dig på att städa själv, men inte får städningen godkänd av hyresvärden.

Livet är för kort för att flyttstäda själv. Det är dessutom riktigt svårt, om du ska se till att göra det ordentligt, vilket du måste göra. Det är nämligen precis det som är skillnaden mellan en flyttstädning och en vanlig städning. Inför en flytt måste det städas riktigt, riktigt ordentligt.

Det finns en anledning till att det finns så många flyttfirmor som erbjuder flyttstädning som en del av sitt tjänstepaket. Den hårda sanningen är den att de allra flesta människor inte är tillräckligt bra på att städa för att klara av att få en lägenhet så ren som den behöver vara när nästa hyresgäst ska flytta in.

Dålig flyttstädning i Norrköping kan generera böter

Att slarva med en flyttstädning kan dessutom bli en riktigt dyr historia. Det kan till och med handla om att du får betala böter till hyresvärden om inte städningen är korrekt utförd. Allra minst kommer du få betala vad det kostar att hyra en en städfirma för en flyttstädning i efterhand.

Med det i åtanke är det kanske lika bra att betala den kostnaden med en gång, men slippa besväret med att ge städningen ett eget taffligt försök. Det är trots allt inte så kul att flyttstäda. Du kan säkert komma på en lång lista med saker du hellre skulle vilja göra. Gör dem istället.

Kontorsstäd för ett renare Stockholm

23 Mar 2022

Ungefär noll procent av personal vill arbeta i skitiga lokaler. Det är ett minimikrav att en arbetsplats hålls städad. En bra städfirma gör skillnad vid kontorsstäd i Stockholm.

Hur ser en attraktiv arbetsplats ut? Det är i högsta grad viktigt att veta för den arbetsgivare som vill dra till sig och behålla personal med den bästa kompetensen. Arbetets innehåll är svårt att ändra men allt annat tål att ifrågasättas. Kultur, arbetstider, betalning och lokaler.

En bra arbetsplats är utformad med personalens bästa för ögonen. En blandning av social samvaro och tillräcklig ro för arbetsuppgifterna behövs. I grunden måste det också vara städade lokaler. Ovillkorligen. Det är ett rent minimikrav. För hälsa och för trivsel krävs kontorsstäd i Stockholm.

Att välja rätt firma för kontorsstäd

Hur ser kontorets behov ut vad gäller kontorsstäd? Hur många personer arbetar där och finns det mycket personal som tillbringar hela arbetsdagarna där? Är lokalerna nya eller äldre och finns det fikarum eller kök eller bådadera? Olika städföretag erbjuder olika tjänster i grundutbudet.

Om vi börjar vid arbetsplatserna behöver de städas av dagligen. Dammas och eventuellt också torkas och papperskorgar tömmas. Golven i hela kontoret måste dammsugas och/eller moppas.

Toaletter är A och O. De ska vara rena och det ska vara påfyllt med papper och tvål och handdukar. Utrymmen där personal värmer mat, fikar och lunchar ska vara rena och inga sopor får finnas kvar då arbetsdagen börjar.

Sist men inte minst bör städfirman ha en klar och rättvis policy angående de anställdas villkor.

Komplett kontorsstädning i Göteborg

16 Oct 2021

Det är mycket lättare att trivas på sin arbetsplats om det är rent och städat. Beställ in kontorsstädning i Göteborg för att dina medarbetare inte ska behöva jobba i en smutsig arbetsmiljö.

Det är jobbigt att åka till kontoret redan som det är. Släpa upp sig i ottan varje dag och stressa i sig kaffet för att hinna till spårvagnen för att ta dig in till ditt kontor i Göteborg. Ett kontor med tråkiga kollegor, meningslösa arbetsuppgifter och ostädade toaletter samt smutsiga golv. De två förstnämnda sakerna är sådant man kanske får räkna med och acceptera när man jobbar på kontor. Lika accepterande kanske man inte ska vara med de två senare. Det minsta man kan få begära är väl ändå att få arbeta på en ren arbetsplats. Din chef skulle behöva beställa in komplett kontorsstädning i Göteborg så att det blev lite ordning på torpet.

Kontorsstädning höjer den generella trivseln

Hade ert kontor varit skinande rent kanske det hade varit lite lättare att släpa sig upp på morgonen. Om man visste att man skulle åka till ett kontor med tråkiga kollegor och meningslösa arbetsuppgifter kanske det ändå skulle vara med lite godare humör man gjorde det om det var rent på arbetsplatsen. Om toaletterna var så rena att man skulle våga slicka på badrumsgolvet. Om papperskorgarna aldrig var överfulla av äppelskruttar och snorpapper.

Kanske hade det lyft humöret på hela arbetsplatsen. Dina kollegor hade kanske blivit gladare och roligare. Efter kontorsstädningen är det med andra ord bara arbetsuppgifterna kvar att våndas över.

Städfirma i Bromma - kontorsstädning är mer än lyx

22 Aug 2021

Vi människor jobbar bättre i en städad miljö. Att se till att kontoret i Bromma är rent är alltså en investering i företaget på mer än ett sätt. Se till att lokalen hålls ren av en städfirma.

Med hjälp av en städfirma i Bromma kan du hålla företagslokalerna rena. Detta är något som påverkar hela företaget positivt. Då behöver ingen ta tid från sitt arbete för att städa upp på kontoret. Samtidigt trivs alla bättre när det är städat runt omkring dem. Kontoret blir något av ett andra hem, så det är viktigt att trivas bra. När det är städat i vår omgivning kan vi tänka bättre och slipper frustration och vantrivsel.

Kontorsstädning av en städfirma bidrar till bättre hälsa

Med regelbunden städning minskar smittorisken bland de anställda. Virus och bakterier får då inte ligga kvar och gro, utan blir bortstädade. Ett klassiskt ställe som ofta kan glömmas bort är handtaget in och ut från toaletten samt spolknappen. Dessa ställen kan sprida smitta som ingen annanstans. När den första tar i handtaget med otvättade händer så sprider den bakterierna. Sedan kommer nästa och även om denne har tvättat händerna så får den personen massor av bakterier på händerna från den förste. Dessa bakterier kanske sedan förs till ögon, näsa eller mun. Kontorsstädning av ett professionellt företag är alltså ingen lyx, utan en nödvändighet. På så vis minskas sjukskrivningar och ökas trivseln på företaget. Det är helt enkelt något som är till fördel för både anställda och chefer.

Är du för stressad för att städa?

28 Apr 2021

Smuts och stök som samlar sig tenderar till att bli oöverstigliga hinder. Är man stressad går man bara förbi, låtsas att man inte ser berget av tvätt eller travarna av räkningar och böcker.

Att ta det där krafttaget blir inte av om man har fått en krämpa eller sjukdom, eller om man är omåttligt stressad av ett krävande jobb. Kanske ska man åka och hjälpa en gammal förälder, och det är lätt att sätta sina egna behov och saker i sista rummet. Gör något åt denna stökiga situation. Anlita hjälp snarast, för det finns proffs inom det mesta du kan behöva. Det du är mest betjänt av just nu kan vara en städhjälp i Stockholm.

Ut med både skräpet och stressen

Ha ett enkelt liv, utan stress och utan för mycket prylar. Har du hört det? Men vad gör man när allt är så bra att ha? Garnnystan tenderar att bli fler och fler, och man skaffar nya i en högre takt än stickorna jobbar, så det blir travar, kassar, skåpen fulla. Det finns coacher som kan hjälpa till, så att man skaffar det man vill ha och behöver, men inte mer.

Konsten är att kasta, att välja det man verkligen uppskattar, och att städa undan. Du får mindre stresspåslag om du låter någon annan städa åt dig. Det finns gott om städfirmor i Stockholm som bara hoppas på att du ska anlita dem. Du behöver inte ens vara hemma. Du kan gå på spa och koppla av.

Ett städat hem

8 Feb 2021

Hur föredrar du att komma hem, vill du komma till ett städat hem eller föredrar du att städa på dina lediga stunder? Många föredrar första alternativet, vilket är möjligt med en städfirma.

Är du en av alla som lägger alla sina lediga stunder på städning? Är du iväg hela dagen på jobbet, för att sedan komma hem till ett smutsigt hem? Det första man gör är att laga mat, äta lite snabbt för att sedan få undan det värsta. Var istället en av alla dem som anlitar en städfirma, för dessa företag erbjuder olika städtjänster och det finns garanterat någon som passar dig. Vill du bara att de ska städa i ett rum går även det bra, valet är helt och hållet ditt. De gör helt enkelt ett upplägg som du är nöjd med. När du väljer städfirma är det viktigt att du känner dig trygg med dem, för de ska ha tillgång till ditt hem även när du inte är hemma.

Olika abonnemang

När man anlitar städfirma finns det ofta olika abonnemang man kan skriva upp sig på. Detta har givetvis att göra med hur ofta man vill ha städat. Det finns inget rätt eller fel i hur ofta det ska vara. En del vill ha städhjälp en gång i veckan, andra en gång i månaden. En del vill endast ha städhjälp inför storhelger eller andra större tillfällen. Städfirman som kommer har själv med sig allt som behövs, så de har med sig medel till olika ytor samt alla nödvändiga städredskap.

Rent och fint på arbetsplatsen

30 Dec 2020

Låt någon annan ta hand om städningen på arbetsplatsen. Då behöver ingen diskutera vem som ska vattna blommorna eller byta toalettrullen. Anlita en städfirma som gör jobbet redan idag.

Handen på hjärtat. Sitter det en lapp med texten ”din mamma jobbar inte här” eller ”diska din mugg” på jobbet? Hur ser blommorna ut? Är de halvdöda eller står det plastväxter där och dammar istället?

Oavsett om det är ett stort eller litet kontor så är det svårt att hinna med och hålla rent efter andra. Om man inte själv arbetar inom lokalvård tillhör ju sällan städning ens arbetsuppgifter på jobbet. Då gäller det att hitta bra lösningar för vem som skall komma och fixa så det är fint och rent på kontoret.

Städat och rent ger en bra arbetsmiljö

När man behöver kontorsstädning i Malmö kontaktar man olika städfirmor och ber att få offerter från dem. Fundera igenom vad ni behöver på företaget. Ofta är det grundläggande som dammsugning, våttorkning och tömning av papperskorgar som man är i mest behov av. Tittar man sig omkring kan man upptäcka fler saker som städfirman kan ta hand om. Det kan handla om exempelvis blomvattning, fönsterputs och trappstädning.

Det är också lämpligt att fundera över hur ofta man vill att städfirman skall vara på plats. En del företag vill ha daglig städning medan andra är nöjda med en gång i veckan beroende på verksamhet. Städningen kan också ändras under tidens gång efter behov och säsong så att det passar företaget på bästa sätt.

Att städa är fantastiskt

29 Dec 2020

När hemmet doftar fräscht av rengöringsmedel är livet gott. När husdjurens hår försvunnit från golv och möbler är hemmet fint. En ren bostad är en sund bostad. Varför städar vi inte mer?

Idag har många av oss svårt att hinna med livet. Anledningarna är kanske lika många som personerna. Vi har mycket att göra på våra arbeten. Vi har mycket att göra när vi slutat arbetet för dagen. Vi har mycket att göra på helgerna. Kanske har vi för mycket att göra rent allmänt?

För vissa kan det också vara svårt med städning av andra anledningar. Fysisk eller psykisk ohälsa kan utgöra svåra hinder. När varken kroppen eller knoppen riktigt räcker till kan städningen bli lidande, det är helt naturligt. Sedan finns det också de som verkligen behöver och vill prioritera annat.

En enkel lösning på städproblemet

Idag är det inte längre något allvarligt problem att vi inte hinner med städningen. Med RUT-avdrag och med hjälp av en bra firma som utför hemstädning i Norrköping kan livet bli bra mycket enklare. När proffsen stiger fram blir ditt hem städat mer noggrant och snabbare än du kunnat tänka dig. Det är dags att ta steget och få hjälp.

När du anlitar ett städföretag är det värt lite extra tid att hitta rätt från början. En firma med erfarenhet och en firma som ser till att de anställda har avtalsenlig lön och bra villkor i övrigt är alltid att föredra. Det ska kännas bra och tryggt med din hemstädning.

← Äldre inlägg

Om sidan

Den här sidan handlar om städning, om städredskap och rengöringsmedel. Här avhandlar vi städtekniker, vilka slags städredskap som är bäst. Vilka slags rengöringsmedel som passar till olika slags fläckar. Hur man hittar rätt i städbranschen och hur man kan få en hemstädning som fungerar.