Certifierad asbestsanering i Uppsala

När du anlitar ett företag i Uppsala som utför asbestsanering får du yrkeskunnig och erfaren hjälp med allt från tester till borttransportering av materialet.

Asbest är ett material som är mycket farligt att inandas. Tyvärr användes flitigt vid bland annat husbyggen under den större delen av 1900-talet. Det var först 1993 det förbjöds, även om det användes som mest åren 1960-1979. Många byggnader har därför kvar asbest i rör, kakelfog och på tak och fasader som eternit.

Materialet är inte farligt om man inte bryter, sågar eller river i det för det är då de små och mycket skadliga partiklarna lösgörs och kommer in i andningsorganen. Asbestsanering kräver därför skyddsåtgärder och speciell skyddsutrustning både för de som arbetar med det och för omgivningen.

De som utför asbestsanering tar hand om materialet

När du kontaktar ett företag som utför asbestsanering i Uppsala kommer de och inspekterar byggnaden och lämnar därefter en offert på sanering och rivining. Företaget är certifierat med tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest. Är du osäker på om det finns asbest i byggnaden utför de också provtagning och analys.

Eftersom de små partiklarna lätt sprids i luften måste man vidta omfattande skyddsåtgärder för att isolera arbetet från den omgivande miljön. För att få utföra asbestsanering krävs att man genomgått en specialutbildning och att man bär rätt skyddsutrustning. Företaget som arbetar med asbestsanering tar hand om allt material som använts och den asbest man rivit för att på ett säkert sätt transportera det till deponi. Få hjälp av experter med asbestsanering via denna hemsida: www.asbestsaneringuppsala.se

20 Jul 2022

Om sidan

Den här sidan handlar om städning, om städredskap och rengöringsmedel. Här avhandlar vi städtekniker, vilka slags städredskap som är bäst. Vilka slags rengöringsmedel som passar till olika slags fläckar. Hur man hittar rätt i städbranschen och hur man kan få en hemstädning som fungerar.