Vad innebär en byggstädning?

En byggstädning i Stockholm är lite annorlunda än den typ av städning som man gör i sitt hem. Så hur gör man en byggstädning och varför? Och vilka är det som städar på en byggarbetsplats?

En byggstädning är både en grovstädning och en röjning. Ytor brukar inte dammtorkas och golv brukar inte svabbas utan man arbetar med större penseldrag som innebär att det är material, emballage med mera, som sorteras och sedan antingen kastas eller läggs snyggt på sin plats. Man grovstädar även genom att använda skrapa och skyffel för det grövsta och sedan använda en grovdammsugare för att få bort dammet. Det händer att man använder en golvtvättmaskin med grova skivor under, för att tvätta bort damm och binda det som blir kvar. Byggstädning brukar inte bara ske inomhus utan man går även över ytorna på utsidan.

Varför gör man en byggstädning?

En byggstädning i Stockholm är till för att öka tillgängligheten för de som arbetar och helt enkelt möjliggöra att arbetet kan fortskrida. Om det ligger en massa skräp överallt, så kommer man inte åt de ytor man ska arbeta med och kanske inte ens kan frakta fram det materialet som man ska använda. Byggstädning är även till för att förbättra arbetsmiljön för personalen. Skräp som ligger i vägen kan åsamka skador och en dammig miljö är mycket dålig att vistas i hälsomässigt. Byggstädning är även bra för att öka lagringsytorna som alltid är begränsade och för att underlätta överblicken över hur mycket material av varje sort som man har som är helt och går att arbeta med.

Vilka utför en byggstädning?

Till skillnad mot en kontorsstädning eller en hemstädning så är det inte alltid som en byggstädning utförs av ett städbolag. Eftersom det är en grövre slags städning så kan det vara ett företag som utför byggservice eller ett företag som gör lite allt möjligt som en all-service eller till och med en mark- eller trädgårdsservice. Det kan även vara byggbolaget själva som har personal som går hela byggtiden och städar och kanske även sköter lagringen samt påfyllningen av material till yrkesarbetarna. Men eftersom det gäller speciella regler på en byggplats gällande ålder och att man ska ha ett identifikationskort som heter ID06, så är det inte alla som kan utföra en byggstädning. En byggplats är en farlig plats att vara på om man inte är försiktig och följer alla regler och lagar som gäller där. Vi rekommenderar att läsa mer på denna sajten: https://www.byggstädningstockholm.biz

25 Feb 2020

Om sidan

Den här sidan handlar om städning, om städredskap och rengöringsmedel. Här avhandlar vi städtekniker, vilka slags städredskap som är bäst. Vilka slags rengöringsmedel som passar till olika slags fläckar. Hur man hittar rätt i städbranschen och hur man kan få en hemstädning som fungerar.